26/05/18  Tin của trường  133
Ngày 25/5/2018 trường TH Đình Phong tổ chức Lễ tổng kết năm học 2017 -2018.
 22/05/18  Tin của trường  167
Trường TH Đình Phong đón bằng công nhận Chuẩn quốc gia mức độ I
 25/04/16  Tin của trường  361
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Đình Phong.