Trường TH Đình Phong đón bằng công nhận Chuẩn quốc gia mức độ I

Trường TH Đình Phong đón bằng công nhận Chuẩn quốc gia mức độ I

Ngày 5/5/2018 trường tiểu học Đình Phong vinh dự đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I.

Bài viết liên quan